Upute za korištenje

Academio - Početni prozor aplikacije
Slika 1. Početni prozor aplikacije

Raspored sati mogu pregledavati i korisnici koji nisu prijavljeni u aplikaciji.

Raspored sati prikazuje se tjedno, a pri otvaranju aplikacije prikazan je trenutni, kalendarski, tjedan nastave. Korisnik može odabrati na koji način želi da mu raspored bude prikazan klikom na željenu opciju načina pregleda rasporeda. Za navigaciju po tjednima potrebno je koristiti strelice ili klikom na prikazano razdoblje odabrati željeni tjedan.

Na vrhu rasporeda nalaze se izbornici za filtriranje rasporeda kojima korisnik odabire studijsku godinu, smjer te, opcionalno, studijske grupe i podgrupe, sukladno čemu će se prikazati vezani kolegiji ili događaji. Klikom na određeni kvadratić u tumaču, korisnik može iz pregleda rasporeda ukloniti neke kolegije ili događaje (to ne znači da će se takvi kolegiji ili događaji izbrisati, već ih samo u tom trenutku korisnik neće vidjeti).

Nakon što se prikažu kolegiji u rasporedu, prelaskom miša preko kolegija moguće je vidjeti dodatne informacije, poput nositelja kolegija. Ukoliko je nositelj kolegija podcrtan, klikom na prezime i ime preusmjerit ćete se na njegove osobne stranice.

Obratite pažnju na kolegije koji imaju znak obavijesti u gornjem lijevom uglu:

Academio - Znak obavijesti
Slika 2. Znak obavijesti

To znači da taj kolegij ima posebnu napomenu koju možete vidjeti nakon što prijeđete mišem preko kolegija:

Academio - detalji događaja
Slika 3. Detalji događaja

Prikazani raspored sati može se izvesti u pdf klikom na ikonu u gornjem desnom uglu, iznad načina pregleda rasporeda.

Ukoliko student želi vidjeti raspored sati samo za svoje kolegije, potrebno je izvršiti prijavu u sustav klikom na gumb Prijava te unosom AAI@Edu.Hr korisničkih podataka.